Co to je CESC

QR kód Je to zkratka programu „Centrální Evidence Spalinových Cest“. Již slova napovídají, že se jedná o program, který na jednom místě eviduje dokumenty o komínu a spotřebiči. Aby se ulehčilo hledání a rychlé získávání informací o spalinové cestě či spotřebiči, je každá spalinová cesta označena QR kódem. Kódy jsou originální a jsou generované vlastním programem. Nelze je tedy zneužít. Je zároveň zaručeno, že k dokumentům mají přístup jen osoby registrované. Je tedy zajištěno nařízení Evropské unie GDPR o ochraně osobních údajů.

Hlavní menu Program je primárně určen pro kominíky a revizní techniky spalinových cest.
Po zadání kódu - čísla CESC, do programu se vybere provedení kontroly či revizní zprávy. Program vede intuitivně, v případě nejistoty jsou nápovědy.
U revizních zpráv u systémových komínů, se automaticky doplní aktuální prohlášení o shodě a tepelný odpor.

Štítek Po vystavení revizní zprávy program automaticky vytvoří identifikační štítek - stačí jen vytisknout nebo se na něj lze podívat sejmutím QR kódu. Tudíž je splněna podmínka ČSN 73 4201, že každá dokončená spalinová cesta musí být trvalým způsobem označena identifikačním štítkem. QR kód je tedy zároveň identifikační štítek.

Razítko Revizní zpráva nebo kontrola umožňuje vložit razítko revizního technika nebo kominíka a k tomu pak přiřadit elektronický podpis.

Menu revize Pokud je revizní zpráva vytvořená a ukončená, lze ji převést na kontrolu na další období. Stačí kliknout na tlačítko „Převést na kontrolu“ a z revizní zprávy se provede kontrola. Automaticky se předepíše datum kontroly v příštím roce. Toto datum se kominíkovi a zákazníkovi připomene do mailu. Je zde možnost předem zákazníka informovat o ceně kontroly.

Menu kontrola Pro kontroly v bytových domech je zřízena funkci programu „Řez stavby“. Zobrazí se všechny kontroly v bytovém domě seřazené po patrech.

Číslo QR kódu je propojeno přes IČO. Proto otevřít program lze pouze je-li v souladu QR kód s IČO kominíka. Kontrola je pak rychlá. Změní se datum, zkontroluje se, zda došlo ke změně spalinové cesty, uloží a odešle. To je smysl celého programu.
Program CESC spolu s QR kódem přináší nový prvek do kominictví. Tuto skutečnost ocení nejen revizní technik nebo kominík, ale i zákazník.
Pro bezplatné vyzkoušení programu, stačí požádat o registraci. Zašleme vám zdarma QR kódy a umožníme vyzkoušet program zdarma po dobu dvou měsíců.